Berlin: Buddy Bär's
Publicerat den

"We have to get to know each other better, it makes us understand one another better,
trust each other more, and live together more peacefully"

Buddy Bär är en samling av konstgjorda björnar som är uppställda runt om i Berlin. Varje björn är individuellt målad. Det hela startade 2001 då Eva och Klaus Herlitz initierade en kampanj där omkring 350 björnar målades av olika konstnärer och ställdes ut på olika håll i hela Berlin. Målet var att få in pengar till hjälporganisationer och företag, föreningar och enskilda personer stödde kampanjen. Framgångarna gjorde att kampanjen förlängts och nya björnar har tillkommit.

 

United Buddy Bears - är ett internationellt konstprojekt, som mer än 150 konstnärer från hela världen har deltagit i. Alla dessa konstnärer har målat sina björnar helt individuellt, typiskt för vars och ens hemland. I glad gemenskap förbinder sig på så vis de internationella konstnärernas olika stilriktningar till ett allkonstverk, som sprider livsglädje. Med hjälp av de mångsidiga, landstypiska utformningarna av björnarna upplever besökarna på utställningarna, som redan har vistats i fyra världsdelar, en resa runt hela världen. På sina utställningar propagerar "United Buddy Bears" för en fredlig samexistens. De representerar omkring 150 av de stater som är erkända av FN. Sedan den första utställningen i Berlin 2002 har över 28 miljoner människor i hela världen varit och tittat på björnarna.

 

Björnarna står fredligt hand i hand och pläderar för tolerans och samförstånd mellan folk, kulturer och religioner.

-Källa

 NAMN
 

MAIL


URL

Spara?